Tournoi Contenders

Socrate Essefi

TAKEDOWN FC#3

Imran Paquet

TAKEDOWN FC#2

Yassin Chtatou

TAKEDOWN FC#1